Millimeter naar centimeter

Millimeter naar centimeter

omrekenen van millimeter naar centimeter

Je kunt je ongetwijfeld voorstellen wat een centimeter is. Je bent immers 175 centimeter groot. Kun je je ook voorstellen wat een millimeter is? De vervelende vlieg in je kamer is wellicht enkele millimeters lang. Moet je een aantal millimeters omrekenen naar centimeters? Maak dan gebruik van de handige rekentool op berekenen.be.

Wat is een millimeter? Milli verwijst naar duizend. Een millimeter is dus het 1/1000 deel van een meter. Een millimeter is dus veel kleiner dan een meter. Je weet nu dus dat een meter 1000 millimeter is.

Wat is een centimeter? Centi verwijst naar honderd. Een centimeter is dus 1/100 deel van een meter. Een centimeter is dus groter dan een millimeter. Een meter is 100 centimeter.

Omrekenen ivan milliliter naar centimeter is dus eenvoudig. Je deelt het aantal millimeters door 10.

Is de lengte  120 millimeter?  De lengte in centimeters is dan 120/10 is 12 centimeter.