Uitleg BMI berekening

Uitleg BMI berekening

BMI berekenen geeft inzicht in de relatie tussen het gewicht en de lengte van het lichaam. De uitkomst van de Body Mass Index geeft weer een schatting ten aanzien van het gezondheidsrisico. De BMI berekenen kan aan de hand van een module, maar kan ook eenvoudig met de rekenmachine worden uitgerekend. Doordat er bij het berekenen van de BMI rekening wordt gehouden met de verhouding tussen het gewicht en het lichaam is er sprake van een vrij nauwkeurige maatstaf voor het totaal aan lichaamsvet. De uitkomst van het berekenen van de Body Mass Index bepaalt of er sprake is van een te laag gewicht, gezond gewicht, overgewicht of ernstig overgewicht.

Het gebruikmaken van een formule voor de BMI berekenen maakt het uitvoeren ervan heel eenvoudig. Het is wel praktisch om een rekenmachine bij de hand te hebben als er niet gekozen wordt om online de BMI te berekenen. De formule houdt in dat je de lengte met elkaar moet vermenigvuldigen en vervolgens het gewicht te delen door deze uitkomst. Zo eenvoudig is de BMI berekenen, maar bij het gebruikmaken van een online rekenmodule kan er ook met de leeftijd en met het geslacht rekening worden gehouden om de Body Mass Index vast te stellen.

Als de uitkomst van de Body Mass Index tussen de 18,5 en 25 is gelegen, dan is er sprake van een gezond gewicht. Bij een lager BMI is er sprake van ondergewicht en bij een hogere uitkomst dan 25 zijn er verschillende gradaties in het overgewicht te onderscheiden. Tot een BMI van 30 is er sprake van overgewicht, maar een hogere BMI tot 35 leidt al tot de gradatie obesitas, die gevolgd wordt door ernstig obesitas. De meest ernstige vorm van obesitas is morbide obesitas als de uitkomst van het BMI berekenen tussen de 40 en 50 is gelegen.

Bereken uw body-mass-index om te kijken of u te zwaar bent