hypotheek

hypotheek

 De hypotecaire lening berekenen kan aan de hand van verschillende rekenmodules, waarbij er inzicht wordt verkregen in bijvoorbeeld de maximale koopcapaciteit op basis van het maandinkomen.

Daarnaast biedt de hypotecaire lening-rekentool ook inzicht in de maandlasten die er na het afsluiten van een woonkrediet volgen. Zo bieden de handige rekenmodules een goed inzicht in de raming van de kosten en het maximaal mogelijke woonkrediet.

Bij het berekenen van de leencapaciteit van een woning wordt er doorgaans uitgegaan van een bedrag dat maximaal een derde van het maandinkomen bedraagt, maar de exacte maximale leencapaciteit is uiteraard ook afhankelijk van andere aspecten, zoals de gezinssituatie en het inkomen van een eventuele partner. Naast onze tools heeft ING een uitgebreidere tool ontwikkeld. Met deze handige tool worden meer variabelen meegenomen, zoals de kosten van de woning (notariskosten e.d.) en of u wel of geen gebruik maakt van de Nationale HypotheekGarantie (NHG).

In de huidige markt worden eigenlijk maar twee soorten hypotheken aangeboden: de annuiteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Na de hypotheekcrisis vanaf 2008 werd duidelijk dat er zoveel (vooral complexe) financiele producten op de markt waren gekomen dat het overzicht er niet meer was. De Nederlandse overheid heeft toen besloten om vanaf 2013 alleen hypotheekrenteaftrek toe te kennen aan starters die ofwel een lineaire hypotheek, ofwel een annuitaire hypotheek afsloten. Hoewel beide vormen voordelen hebben, zijn er ook duidelijke verschillen.

Een lineaire hypotheek kenmerkt zich door een lineaire aflossing van de hypotheekschuld. Dit betekent dat er gedurende de gehele looptijd (meestal 30 jaar) iedere aflosperiode (meestal iedere maand) hetzelfde bedrag van de schuld wordt afgelost. Doordat de schuld in het begin van de looptijd natuurlijk hoger is dan later in de looptijd (er wordt immers afgelost), zijn de rentelasten in het begin ook hoger dan in de latere stadia van de looptijd. Hierdoor zijn de maandlasten van een lineaire hypotheek niet maandelijks gelijk, maar in het begin hoger en nemen ze steeds verder af. De lineaire hypotheek is de meest klassieke vorm van de hypotheek.

De annuitaire hypotheek is tegenwoordig de meest populaire hypotheekvorm. Deze hypotheeksoort kenmerkt zich door maandlasten die gedurende de gehele looptijd gelijk blijven. Ook in dit geval is er maandelijks een deel rente dat betaald moet worden over de schuld, en een deel van de schuld dat afgelost wordt. Bij de annuitaire hypotheek bestaat in het begin van de looptijd een groter deel van de maandelijkse betaling uit rentelasten, en een kleiner deel uit aflossing. Gedurende de looptijd wordt het deel aflossing steeds groter, en de rentelasten nemen af doordat de schuld steeds lager wordt. Het verschil tussen deze twee hypotheekvormen is duidelijk te zien in onderstaande afbeeldingen.