Maandaflossing leningen berekenen

Maandaflossing leningen berekenen

Leningen berekenen om een raming te krijgen van de maandaflossing wordt gedaan op basis van verschillende aspecten. Er zijn drie factoren die van belang zijn om de maandaflossing van een lening te kunnen berekenen.

Zo zal bij een simulatie het totaalbedrag van de lening moeten worden ingevuld, maar ook de periode waarbinnen de lening wordt afgelost en de hoogte van de rentevoet of in plaats daarvan het jaarlijkse kostenpercentage.

Aan de hand van deze gegevens en op basis van de gewenste aflosmethode, zoals een aflossing vast kapitaal of een vast maandelijks bedrag kan het maandbedrag berekend worden.

Bereken de maandelijkse aflossingen bij een lening