Pensioen berekenen

Pensioen berekenen

Uw pensioen berekenen? Dat kan, maar de wijze waarop het pensioen berekend zal worden kan per arbeidssituatie verschillen.

Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Daarnaast is er nog een groep mensen die een gemengde loopbaan hebben gehad en voor hen geldt dat de verschillende pensioeninstellingen onderling informatie aan elkaar verstrekken om zo het pensioen te berekenen.

Mensen die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt krijgen op automatische wijze een schatting van de opgebouwde pensioenrechten en van de toekomstige pensioenrechten. Daar wordt een overzicht van verstrekt aan zelfstandigen en werknemers.

Als u een pensioengat heeft, is het bij sommige banken mogelijk om zelf te sparen om dit gat te dichten. Hier zijn vaak fiscale voordelen aan verbonden. Bij de ING is er bijvoorbeeld een geblokkeerde pensioenspaarrekening die deze voordelen biedt. U hoeft het ingelegde vermogen niet op te geven als inkomen in box 1, u betaalt geen vermogensrendementheffing over deze inleg en mocht u komen te overlijden, dan ontvangen uw erfgenamen het saldo van de rekening. U ontvangt een uitkering van de rekening als aanvulling op uw pensioen zodra u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.