Pensioen berekenen voor werknemers

Pensioen berekenen voor werknemers

Het pensioen berekenen van werknemers wordt gedaan op grond van drie aspecten, namelijk de gezinssituatie, de duur van de loopbaan en de verkregen bezoldiging gedurende deze loopbaan. Elk kalenderjaar van de loopbaan van de werknemer geeft recht op een pensioenopbouw. De loopbaangegevens van werknemers worden bijgehouden door de RVP en werknemers kunnen daar een verzoek indienen om een uittreksel te ontvangen van de beroepsloopbaan. Voor werknemers geldt hoe langer er gewerkt is, des te meer pensioen er wordt verkregen.

Werknemers krijgen een andere pensioensregeling dan zelfstandigen. Bereken hier uw pensioen als u in dienst bent van een bedrijf.