Pensioen berekenen voor zelfstandigen

Pensioen berekenen voor zelfstandigen

Bij het pensioen berekenen voor zelfstandigen wordt uitgegaan van de drie aspecten, zoals deze ook voor werknemers gelden, waarbij er sprake is van enig verschil met betrekking tot de inkomsten die voor het jaar 1984 verkregen zijn. Voor die jaren bestaat er namelijk recht op een bijkomend pensioen en voor de jaren na 1984 is er sprake van pensioen berekenen op grond van het feitelijke beroepsinkomen.

Als u niet in dienst van een baas werkt maar zelfstandige bent, dan werkt uw pensioenberekening vaak net even anders. Bereken het hier...