Werk en inkomen

Werk en inkomen
Het nettoloon berekenen is handig voor degene die willen weten wat er overblijft van een bruto inkomen. Het loon is de vergoeding die door de werkgever wordt verstrekt in ruil voor gedane arbeid. Op loonbriefjes staat altijd een bruto inkomen en het nettoloon vermeld en dat is het bedrag dat uiteindelijk daadwerkelijk op de bankrekening wordt ontvangen. Het nettoloon berekenen kan door een simulator te gebruiken, waarbij uiteraard wel de bruto inkomsten bekend moeten zijn. Naast het brutoloon zijn er voor het nettoloon berekenen ook nog andere gegevens nodig. Uiteraard gaat het wel altijd om een raming, zodat het werkelijke nettoloon een lichte afwijking kan laten zien.