Nettoloon berekenen per maand

Nettoloon berekenen per maand

Het nettoloon per maand berekenen kan op basis van een aantal gegevens, zoals de arbeidsduur, gezinssituatie en het statuut als arbeider of bediende. Bij de gezinssituatie kan vermeld worden of er sprake is van een alleenstaande situatie, gehuwd zijn met één inkomen per huishouden of gehuwd zijn en beide partners hebben inkomen. Er zijn een aantal speciale regelingen die invloed hebben bij het berekenen van het nettoloon. Dat is bijvoorbeeld zo als iemand andersvalide is of als iemand andersvalide kinderen heeft. Er zal dan namelijk voor het nettoloon berekenen rekening worden gehouden met een extra vermindering van de bedrijfsvoorheffing.

Een maandelijks netto inkomen calculator.