Vakantiegeld berekenen

Vakantiegeld berekenen

Het vakantiegeld berekenen dat veelal in de maand mei of juni van het jaar ter beschikking wordt gesteld kan op verschillende manieren. Er kan namelijk een berekening van het bruto vakantiegeld worden gemaakt of een berekening van het netto vakantiegeld.

Daarnaast zijn er nog een aantal begrippen van toepassing bij het vakantiegeld berekenen zoals het dubbel vakantiegeld en de solidariteitsafhouding.

Het is heel eenvoudig om online een berekening van het vakantiegeldtegoed te simuleren door van een speciale rekenmodule gebruik te maken. De simpelste berekening is gebaseerd op het invoeren van het bruto maandloon en te vermelden of er sprake is van een statuut als bediende of arbeider.

Enkel en dubbel deel vakantiegeld

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enkel en dubbel vakantiegeld, waarbij het enkele deel bestaat uit het loon dat voor vrije dagen, zoals vakantie wordt verstrekt. Naast het enkele deel wordt er jaarlijks in ??n keer een bedrag aan vakantiegeldtegoed overgemaakt en dat betreft het dubbel vakantiegeld.

Bij bedienden en arbeiders wordt er een onderscheid gemaakt in de wijze van uitbetaling van het vakantiegeld. Daardoor moet er bij het vakantiegeld berekenen ook worden vermeld of men arbeider of bediende is.

Vakantiegeld arbeiders en bedienden

Bedienden ontvangen het enkele deel van het vakantiegeld op het moment dat er vakantie wordt opgenomen en het dubbele deel van het vakantiegeld bestaat uit een percentage van de maandwedde en wordt door de meeste bedrijven in mei of juni uitbetaald. Bij arbeiders is dat net even anders geregeld, want zij ontvangen het enkele deel en het dubbele deel in één keer als vakantiegeld.

Er wordt wel een solidariteitsbijdrage ingehouden van één procent. De werkgevers betalen het vakantiegeld aan bedienden uit en de arbeiders ontvangen het vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of van een andere vakantiekas.

Bereken hoeveel geld u krijgt van uw weerkgever als extra vakantiegeld.