Van brutoloon naar nettoloon

Van brutoloon naar nettoloon

De rekenmodules voor het nettoloon berekenen houden rekening met verschillende aspecten. Het brutoloon is het inkomen dat uit loon zonder aftrek van sociale lasten en belastingen bestaat, maar ook uit het loon waarbij er nog geen rekening is gehouden met de bijdragen die door de werkgever worden betaald. De werkgever betaalt namelijk naast het brutoloon ook nog eens de werkgeversbijdrage met betrekking tot de sociale zekerheid. Bij de rekenmodule is met diverse factoren rekening gehouden om het nettoloon te kunnen berekenen.

Gegeven uw brutoloon berelen uw netto inkomen.