Massa berekenen

Massa berekenen

berekenen van de massa

Wellicht volg je het boeiende vak natuurkunde. Dan weet je ongetwijfeld dat massa niet hetzelfde is als gewicht. Her begrip massa duidt een eigenschap van materie aan. De massa van een stof kan worden berekend. Heeft de leraar natuurkunde je opdracht te gegeven om de massa te berekenen. Maak dan gebruik van de handige rekentool op berekenen.be. Ongetwijfeld leidt het stapsgewijs werken tot de juiste uitkomst.

De dichtheid van een voorwerp drukt uit hoeveel materiaal aanwezig is in een bepaald volume. Een vaste stof heeft dus een veel hogere dichtheid dan een gas. De dichtheid van een voorwerp is een bekend gegeven. De dichtheid wordt gemeten in gram per kubieke centimeter. Is de dichtheid niet gegeven? Weet je wel welk materiaal het is? Je kunt de dichtheid van het voorwerp vinden op het internet.

Het volume van een voorwerp is de grootte van het gebied dat in de ruimte door een voorwerp wordt ingenomen. Is het volume niet gegeven? Dan kun je het berekenen door het voorwerp in een maatbeker te leggen. Het verschil in aantal centiliters is dan het volume.

De formule  is: massa = dichtheid x volume

De massa van een voorwerp kun je dus berekenen door de dichtheid en het volume te vermenigvuldigen.

Dichtheid 3 en volume 5 kubieke centimeter? De massa is dan 15 gram.